IMG

Změna velikosti písma

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10
Dětský den 10. 6. 2023
11
12
Změna v otevírací době pošty Čebín od 12. června do 21. června
13
Změna v otevírací době pošty Čebín od 12. června do 21. června
14
Změna v otevírací době pošty Čebín od 12. června do 21. června
15
Změna v otevírací době pošty Čebín od 12. června do 21. června
16
Změna v otevírací době pošty Čebín od 12. června do 21. června
17
Změna v otevírací době pošty Čebín od 12. června do 21. června
18
Změna v otevírací době pošty Čebín od 12. června do 21. června
19
Změna v otevírací době pošty Čebín od 12. června do 21. června
20
Změna v otevírací době pošty Čebín od 12. června do 21. června
21
Změna v otevírací době pošty Čebín od 12. června do 21. června
22
Změna v otevírací době pošty Čebín od 12. června do 21. června
23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska > Dotace obce

Dotace obceVyvěšeno: 2. 8. 2022
Sejmuto:

Postup podání žádosti o individuální dotaci z rozpočtu obce Čebín

Individuální dotace řeší konkrétní potřebu konkrétního subjektu – žadatele. Účel dotace určuje žadatel tím, že jej uvede ve své žádosti o poskytnutí dotace. O takovou dotaci lze žádat v průběhu celého roku na základě situace, v níž se žadatel právě ocitl.

O poskytnutí dotace je třeba písemně požádat, přičemž žádosti podané od 20. února 2015 musí mít alespoň náležitosti uvedené v § 10a odst. 3.:

 1. Jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc, je-li žadatel fyzickou osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, nebo, je-li žadatel právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno
 2. Požadovanou částku
 3. Účel, na který žadatel chce dotaci nebo návratnou finanční výpomoc použít,
 4. Dobu, v níž má být dosaženo účelu, u návratné finanční výpomoci i lhůty pro navrácení poskytnutých peněžních prostředků a výši jednotlivých splátek
 5. Odůvodnění žádosti
 6. Je-li žadatel právnickou osobou, identifikaci
  1. Osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení
  2. Osob s podílem v této právnické osobě
  3. Osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu
 7. Seznam případných příloh žádosti
 8. Den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na základě plné moci i plnou moc.

Pro zájemce uvádíme níže formulář žádosti, který je možné využít. Je koncipován tak, aby uchazeč jeho vyplněním a přiložením předepsaných příloh splnil požadavky zákona.

Přílohy:


Zpět na přehled